SHF และ ของเล่น จะอยู่กับเรานาน ๆ ได้ไหม

สำหรับผม สุดท้ายของเล่นของเราก็ถึงจุดนั้นแน่นอน เพียงแต่ว่า เราจะอย่างไรให้อยู่กับเรานานที่สุด มีสองปัจจัย วัสดุของสินค้า และ การดูแลรักษา ถ้าสองอย่างนี้เต็มร้อย ยังไงก็อยู่กับเรานานแน่นอน (คำว่านาน คือ 5-10 ปี ขึ้นนะ)  1. วัสดุของสินค้า แน่นอน พลาสติกที่ใช้เดี๋ยวนี้ เป็น … More